Ring i dag og få et godt tilbud! - tlf.: 86 42 97 11

Eller send en forespørgsel på​ en opgave til mail@vinther-lassen.dk

Rosenhøj, Aarhus

FAKTA

Bygherre:

Boligforeningen Aarhus Omegn,

Tlf.: 87 34 41 41

Rådgivere: (Total)

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Søren L. Nielsen

Tlf.: 40 19 39 44

Kontraktsum:

22,1 mil.

Projektperiode:

Januar 2014 til

oktober 2017

Lokalitet:

Rosenhøj, Viby J, Aarhus S

Entrepriseform:

Storentreprise for Wicotec/Kirkebjerg, Kent Frederiksen

Tlf.: 40 33 52 29

Udført af:

Peter Christiansen​

Visionen for projektet er at skabe en attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning via en helheds-orienteret omdannelse af Rosenhøj.

Blokkene i Rosenhøj gennemgår en differentieret facaderenovering, der sammen med en landskabelig bearbejdning af friarealerne og etablering af to nye boliggader skaber variation i bebyggelsen.

Det store boligområde opdeles i nye kvarterer, der igen inddeles i mindre fællesskaber gennem anlæggelse af gårdhaver. Opgaven omhandler facaderenovering og indvendige ombygningsarbejder vedr. 27 eksisterende boligblokke, opførelse af ny varmemesterbygning og nyopførelse af 33 almene familieboliger.

De 27 boligblokke indeholder i alt 840 boliger. Antallet af boliger reduceres, bl.a. ved nedrivning af 4 hele opgange samt etablering af gennemgange i de ulige nummererede blokke fra 7-27.

V&L udfører opgaven som underentreprenør for Wicotec/kirkebjerg og forestår al indv. snedkerarbejde, herunder: Vindueslysninger, inddækningskasser, indv. døre (tilgængeligheds døre), Lofter (Danoline), alulysninger, fodlister og gerechter.

”Almindelige” boliger (96 stk):

Montere entreloft (Danoline Corridor) samt indv. lysninger til nye vinduespartier. Diverse afskæringer af døre samt fodlister.

​​

Firmainfo

​Vinther & Lassen A/S

Ydervangen 9

8920 Randers NV

Kontaktinfo

CVR: 29626774

Telefon: 86 42 97 11

E-mail: mail@vinther-lassen.dk